Maak je keuze

Start bij het begin, om de maximale waarde aan het einde te realiseren

Voor een professionele voorbereiding, neem contact op met  0314-369115

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij verkoop van jouw bedrijf?

 • Exit readiness assessment

  Wij beoordelen op professionele wijze de verkoopbaarheid van jouw onderneming

 • Stappenplan

  Aan de hand van dit plan wordt jouw onderneming verkoopklaar gemaakt

 • Ondersteuning

  Monitoring en assistentie bij de uitvoering van het verbetertraject

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijf verkopen’

Hoe weet ik of mijn bedrijf verkoopklaar is?

Heb je jouw zaken ter voorbereiding op de verkoop van jouw bedrijf helemaal op orde? Een overnameproces kan namelijk erg lang duren, zorgvuldigheid is daarbij een groot goed. Er staan immers grote belangen op het spel.

Als ervaren overnamebegeleiders kunnen wij in kaart brengen in hoeverre jouw bedrijf ‘’exit ready’’ is. Is dat al het geval? Dan kan het verkoopproces starten. Mochten er eerst zaken geregeld moeten worden, dan maken wij samen met jou de nodige plannen om snel maar zorgvuldig jouw bedrijf verkoopklaar te maken.

Wij adviseren DGA’s bij het voorbereiden van de verkoop van hun onderneming, met als doel de maximale waarde te realiseren bij de verkoop. En verder over:

 • hoe waarde te genereren in de voorfase
 • hoe verrassingen in het proces te voorkomen
 • hoe de geloofwaardigheid te verhogen, teneinde de kans op een succesvolle verkoop te vergroten

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

 • uitvoeren van een ‘exit readiness assessment’ / beoordeling van de mate van verkoopklaarheid;
 • een stappenplan opstellen om de onderneming verkoopklaar te maken
 • monitoring en assistentie bij de uitvoering van het verbetertraject

Verkoopklaar maken

Onze ervaring is, dat als (toekomstige) verkoop gewenst is, jouw bedrijf eerst verkoopklaar gemaakt dient te worden. In dit traject richten wij ons op het optimaliseren van de waardeverhogende elementen en het verlagen van het risicoprofiel van jouw onderneming.

Verkoopklaar maken van een bedrijf vergt in de regel een voorbereidingstijd van één tot vijf jaar. In deze periode wordt eventueel de bedrijfsstructuur aangepast. Ook worden mogelijke fiscale en juridische veranderingen op de juiste wijze doorgevoerd.

Eén van de belangrijkste redenen voor verkoopklaar maken in een vroeg stadium is dat een geïnteresseerde koper vaak wil dat de DGA nog enkele jaren als adviseur of in een directiefunctie aan de onderneming verbonden blijft. Dit geldt vooral wanneer binnen de onderneming niemand de managementtaken van de directeur kan overnemen. Dit betekent dat verkoop op het moment dat de directeur met pensioen wil, vaak lastig is. De verkoper doet er dan ook verstandig aan om ervoor te zorgen dat de onderneming er goed voor staat op het moment van verkoop.

De verkoopbaarheid van de onderneming wordt vergroot als:

 • de onderneming niet persoonsgebonden is aan de DGA en een adequaat managementteam aanwezig is
 • er sprake is van een efficiënte en flexibel vormgegeven organisatie, waarbij de risico’s zo goed mogelijk zijn gespreid
 • de financiële huishouding van de onderneming op orde is. Te denken valt aan de kostenstructuur (o.a. privé-gerelateerde uitgaven), werkkapitaalmanagement, investeringsbeleid en ontwikkeling van financiële kengetallen
 • de fiscale en juridische consequenties in beeld zijn gebracht en juist zijn gestructureerd
 • de onderneming op een juiste manier wordt gepresenteerd in de markt. Te denken valt aan de positionering in combinatie met een goed onderbouwd businessplan / meerjarenprognose

welke stappen kun je ondernemen in het verkoopproces? >

Referenties