Maak je keuze

Goed geregelde bedrijfsopvolging, de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf

Voor een overdracht van generatie op generatie, bel 0314-369115

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij verkoop van jouw bedrijf?

 • Uitstekende begeleiding

  Zodat jij later met trots en blijdschap terugkijkt op een succesvol proces

 • Fiscaal vriendelijk

  Wij helpen jou het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, met gebruik van aantrekkelijke fiscale regelingen

 • Structurering en financiering

  Wij hebben ruime ervaring met constructies als de achtergestelde lening (een zogenaamde Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijf verkopen’

Ik wil mijn bedrijf overdragen binnen de familie of aan zittend management

Jij hebt je jaren, of misschien wel tientallen jaren, ingezet voor de groei van jouw onderneming. Ook voor jou komt eens het moment om na te denken over opvolging in familie. Heb je een zoon of dochter die in aanmerking komt voor overname van het familiebedrijf? Of denk je aan een ander familielid?

Ook is het mogelijk dat binnen de familie geen geschikte opvolger gevonden kan worden. In dergelijke gevallen kun je overwegen het bedrijf over te dragen aan het zittende management. Hoe je er ook tegenaan kijkt, opvolging binnen een familiebedrijf is een complexe zaak die, mits als proces goed begeleid, tot veel trots en blijdschap kan leiden bij zowel jezelf als de opvolger.

Wij adviseren familiebedrijven:

 • bij de interne overdracht, binnen de familie óf aan het zittende management. Denk aan juridische structurering, een waardebepaling, advisering omtrent financiering en algehele procesbegeleiding
 • om zoveel mogelijk fiscaalvriendelijk het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, door gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).

Proces in beeld

Klik hier voor meer informatie over het proces van bedrijfsoverdracht.

Overdracht aan het zittende management (MBO)

Is bedrijfsopvolging binnen de familie niet gewenst of haalbaar? Dan kun je een bedrijfsoverdracht aan het management overwegen. Voordeel: jouw management kent jouw bedrijf en de klanten door en door. Daarnaast hoeft niet gericht naar kopers gezocht te worden en bedrijfsgegevens hoeven niet met derden te worden gedeeld. De bedrijfsoverdracht kan sneller verlopen en specifieke verkoop voorwaarden bij een bedrijfsoverdracht aan management zijn normaliter beter realiseerbaar.

Als een medewerker of managementteam de onderneming geheel of gedeeltelijk wil overnemen, spreken we van een Management Buy-Out (MBO). De vertrekkende ondernemer volgt dan vaak het ‘standaard’ verkoopproces vanaf de Intentieovereenkomst (LOI). Extra aandacht verdient de fase waarin de financiering van de koopsom wordt verkregen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van eigen – en vreemd vermogen. Voor wat betreft eigen vermogen kan naast de eigen inbreng bijvoorbeeld worden gedacht aan het betrekken van een participatiemaatschappij (private equity). Het grootste deel van de koopsom wordt normaal gesproken echter geleend bij de bank.

Achtergestelde lening

Is de eigen inbreng, samen met het aangetrokken vreemd vermogen, niet toereikend? Dan is het (zeker bij MBO trajecten) niet ongebruikelijk dat de verkoper een gedeelte van de koopsom aan de koper terug leent (of: dat de koper een deel van de aan de verkoper te betalen koopsom schuldig mag blijven) in de vorm van een zogenaamde achtergestelde lening. Voor de bank neemt het risico van de financiering hiermee af, aangezien zij de achtergestelde lening van de verkoper aanmerkt als risicodragend vermogen. Daarnaast blijkt hieruit dat de verkoper vertrouwen heeft in de goede afloop van de overname op langere termijn.

Stolwijk van Wijk heeft ruime ervaring met constructies als de achtergestelde lening (een zogenaamde Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname. Wij kunnen je dus ook op het gebied van de structurering en financiering van overnametransacties adviseren.

welke stappen kun je ondernemen in het verkoopproces? >

Referenties