Maak je keuze

Goed geregelde bedrijfsopvolging, de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf

Voor een overdracht van generatie op generatie, bel  0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfsoverdracht?

 • Uitstekende begeleiding

  Zodat je later met trots en blijdschap terugkijkt op een succesvol proces

 • Fiscaal vriendelijk

  Wij helpen jou het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, met gebruik van aantrekkelijke fiscale regelingen

 • Structurering en financiering

  Wij hebben ruime ervaring met constructies als de achtergestelde lening (een zogenaamde Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfsoverdracht’

Ik wil mijn bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen binnen de familie

Jij hebt je jaren, of misschien wel tientallen jaren, ingezet voor de groei van jouw onderneming. Ook voor jou komt eens het moment om na te denken over opvolging in familie. Heb je een zoon of dochter die in aanmerking komt voor overname van het familiebedrijf? Of denk je aan een ander familielid?

Ook is het mogelijk dat binnen de familie geen geschikte opvolger gevonden kan worden. In dergelijke gevallen kun je overwegen het bedrijf over te dragen aan het zittende management. Hoe je er ook tegenaan kijkt, opvolging binnen een familiebedrijf is een complexe zaak die, mits als proces goed begeleid, tot veel trots en blijdschap kan leiden bij zowel jezelf als de opvolger.

Wij adviseren familiebedrijven:

 • bij de interne overdracht, binnen de familie óf aan het zittende management. Denk aan juridische structurering, een waardebepaling, advisering omtrent financiering en algehele procesbegeleiding
 • om zoveel mogelijk fiscaalvriendelijk het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, door gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).

Om de overdracht van jouw onderneming naar bijvoorbeeld jouw kinderen fiscaal vriendelijk te laten verlopen, en zo de continuïteit niet in gevaar te brengen, zijn er enkele bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze zetten we hieronder kort uiteen. In deze voorbeelden gaan we specifiek uit van de situatie dat de overdrager in leven is. In geval van overlijden zijn er andere eisen.

1. Doorschuiven IB-onderneming

Een ondernemer kan zijn onderneming, zonder heffing van inkomstenbelasting, doorschuiven aan een medeondernemer. Mits deze ten minste gedurende drie jaar als medeondernemer of als werknemer in de onderneming heeft gewerkt. De voortzetter gaat dan verder met de fiscale boekwaarden van de overdrager en neemt daarmee de fiscale claim ook over. De koopsom kan aan de overdrager worden uitbetaald of door de overdrager aan zijn opvolger worden kwijtgescholden. De fiscale oudedagsreserve (FOR) kan alleen naar de partner worden doorgeschoven.

Ook is het in geval van schenking van een onderneming mogelijk gebruik te maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van jouw onderneming is die waarde bij schenking – bijvoorbeeld aan kinderen – voor 83 tot 100% procent vrijgesteld voor de heffing van schenkbelasting.

2. Doorschuiven van aanmerkelijk belang bij schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren

Een schenking van tot een aanmerkelijk belang (box 2) behorende aandelen leidt in beginsel tot heffing van 25% inkomstenbelasting. Je bezit een aanmerkelijk belang als je – kort gezegd – ten minste 5% van de aandelen in een B.V., N.V. of een andere rechtspersoon bezit. In geval van een schenking van aandelen kan heffing van inkomstenbelasting achterwege blijven als:

 • de vennootschap een onderneming drijft
 • de aandelen geen aanmerkelijk belang vormen op grond van de zogenoemde meetrekregeling
 • de verkrijger al sinds drie jaar bij de vennootschap, waarvan de aandelen worden geschonken, in dienstbetrekking is

Schenking van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen leidt in beginsel ook tot de heffing van schenkbelasting. Ook in geval van schenking van aandelen kun je echter, onder voorwaarden, gebruik maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van jouw aandelen is die waarde bij schenking, bijvoorbeeld aan kinderen, voor 83 tot 100% procent vrijgesteld voor de heffing van schenkbelasting.

De beschreven regelingen lijken vrij eenvoudig. De uitvoering is in de praktijk echter vaak complex. Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat de genoemde faciliteiten uitsluitend gelden voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsvermogen. Omdat ondernemingen/Bv’s vaak bestaan uit zowel ondernemingsvermogen als beleggingsvermogen, is het even zo vaak noodzakelijk de onderneming voorafgaand aan een bedrijfsopvolging te herstructureren. Hiervoor is enige tijd benodigd. Bovendien dient vooraf afstemming met de Belastingdienst plaats te vinden. Binnen Stolwijk Kennisnetwerk is onze partner Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten de aangewezen partij om jou hierover nader te informeren.

welke stappen kun je ondernemen in het proces rondom bedrijfsoverdracht? >

Referenties