Maak je keuze

Goed geregelde bedrijfsopvolging, de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf

Voor een overdracht van generatie op generatie, bel  0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfsoverdracht?

 • Uitstekende begeleiding

  Zodat u later met trots en blijdschap terugkijkt op een succesvol proces

 • Fiscaal vriendelijk

  Wij helpen u het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, met gebruik van aantrekkelijke fiscale regelingen

 • Structurering en financiering

  Wij hebben ruime ervaring met constructies als de achtergestelde lening (een zogenaamde Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfsoverdracht’

Ik wil mijn bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen binnen de familie

U heeft zich jaren, of misschien wel tientallen jaren, ingezet voor de groei van uw onderneming. Ook voor u komt eens het moment om na te denken over opvolging in familie. Hebt u een zoon of dochter die in aanmerking komt voor overname van het familiebedrijf? Of denkt u aan een ander familielid?

Ook is het mogelijk dat binnen de familie geen geschikte opvolger gevonden kan worden. In dergelijke gevallen kunt u overwegen het bedrijf over te dragen aan het zittende management. Hoe u er ook tegenaan kijkt, opvolging binnen een familliebedrijf is een complexe zaak die, mits als proces goed begeleid, tot veel trots en blijdschap kan leiden bij zowel uzelf als de opvolger.

Wij adviseren familiebedrijven:

 • bij de interne overdracht, binnen de familie óf aan het zittende management. Denk aan juridische structurering, een waardebepaling, advisering omtrent financiering en algehele procesbegeleiding
 • om zoveel mogelijk fiscaalvriendelijk het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, door gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).

Om de overdracht van uw onderneming naar bijvoorbeeld uw kinderen fiscaal vriendelijk te laten verlopen, en zo de continuïteit niet in gevaar te brengen, zijn er enkele bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze zetten we hieronder kort uiteen. In deze voorbeelden gaan we specifiek uit van de situatie dat de overdrager in leven is. In geval van overlijden zijn er andere eisen.

1. Doorschuiven IB-onderneming

Een ondernemer kan zijn onderneming, zonder heffing van inkomstenbelasting, doorschuiven aan een medeondernemer. Mits deze ten minste gedurende drie jaar als medeondernemer of als werknemer in de onderneming heeft gewerkt. De voortzetter gaat dan verder met de fiscale boekwaarden van de overdrager en neemt daarmee de fiscale claim ook over. De koopsom kan aan de overdrager worden uitbetaald of door de overdrager aan zijn opvolger worden kwijtgescholden. De fiscale oudedagsreserve (FOR) kan alleen naar de partner worden doorgeschoven.

Ook is het in geval van schenking van een onderneming mogelijk gebruik te maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van uw onderneming is die waarde bij schenking – bijvoorbeeld aan kinderen – voor 83 tot 100% procent vrijgesteld voor de heffing van schenkbelasting.

2. Doorschuiven van aanmerkelijk belang bij schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren

Een schenking van tot een aanmerkelijk belang (box 2) behorende aandelen leidt in beginsel tot heffing van 25% inkomstenbelasting. U bezit een aanmerkelijk belang als u – kort gezegd – ten minste 5% van de aandelen in een B.V., N.V. of een andere rechtspersoon bezit. In geval van een schenking van aandelen kan heffing van inkomstenbelasting achterwege blijven als:

 • de vennootschap een onderneming drijft
 • de aandelen geen aanmerkelijk belang vormen op grond van de zogenoemde meetrekregeling
 • de verkrijger al sinds drie jaar bij de vennootschap, waarvan de aandelen worden geschonken, in dienstbetrekking is

Schenking van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen leidt in beginsel ook tot de heffing van schenkbelasting. Ook in geval van schenking van aandelen kunt u echter, onder voorwaarden, gebruik maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van uw aandelen is die waarde bij schenking, bijvoorbeeld aan kinderen, voor 83 tot 100% procent vrijgesteld voor de heffing van schenkbelasting.

De beschreven regelingen lijken vrij eenvoudig. De uitvoering is in de praktijk echter vaak complex. Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat de genoemde faciliteiten uitsluitend gelden voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsvermogen. Omdat ondernemingen/B.V’s vaak bestaan uit zowel ondernemingsvermogen als beleggingsvermogen, is het even zo vaak noodzakelijk de onderneming voorafgaand aan een bedrijfsopvolging te herstructureren. Hiervoor is enige tijd benodigd. Bovendien dient vooraf afstemming met de belastingdienst plaats te vinden. Binnen Stolwijk Kennisnetwerk is onze partner Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten de aangewezen partij om u hierover nader te informeren.

welke stappen kunt u ondernemen in het proces rondom bedrijfsoverdracht? >

Referenties