Maak je keuze

Wil je weten wat jou te wachten staat tijdens het proces van bedrijfsoverdracht?

Hieronder lichten wij alle stappen toe of neem contact op met 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfsoverdracht?

  • Oriëntatie

    Wij doorlopen samen met jou alle factoren die helpen inzichtelijk te krijgen welke toekomstscenario’s voor het bedrijf denkbaar zijn

  • Voorbereiding

    Niet alleen de beoogde opvolger moet klaar zijn voor de opvolging, ook de onderneming moet er fiscaal en juridisch klaar voor zijn

  • Overdracht

    Wij kunnen jou na de overdracht, zowel op de achtergrond als op de voorgrond, begeleiden bij een goede start en de vervolgstappen in het proces

Onze specialist(en)

Wat komt er allemaal kijken bij bedrijfsoverdracht?

Het proces van overdracht van eigendom, zeggenschap en leiding van een familiebedrijf verloopt volgens drie stappen. Elke stap is van groot belang voor een succesvolle overdracht, waar alle partijen met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

 

Bedrijfsoverdracht binnen het familiebedrijf begint bij het nadenken over de continuïteit van het bedrijf. Kan het bedrijf voortbestaan zonder de huidige eigenaar? Wie zou het bedrijf succesvol kunnen voortzetten? Op welke termijn zou de overdracht moeten plaatsvinden? Slechts een paar voorbeelden van vragen, die helpen inzichtelijk te krijgen welke toekomstscenario’s voor het bedrijf denkbaar zijn.

Als blijkt dat niemand binnen de familie geschikt is, of wil of kan opvolgen, kan gekeken worden of derden het bedrijf willen overnemen. Het vervolgtraject ziet er dan geheel anders uit.

Een ander belangrijk onderdeel van deze fase is het delen van verwachtingen en wensen binnen de (betrokken) familie over de overdracht. Door in een vroeg stadium de familie te betrekken bij (een verkenning van) de toekomstplannen wordt openheid gecreëerd in het gesprek met elkaar. Dit kan verkeerde verwachtingen of misopvattingen tijdens het verdere proces voorkomen. Neem de tijd voor het op een rij krijgen van eigen wensen en ideeën, voor gesprekken met de familie en andere betrokkenen en voor eventuele opvolgers om te bedenken of ze het bedrijf echt willen overnemen.

Niet alleen de beoogde opvolger moet klaar zijn voor de opvolging, ook de onderneming moet er fiscaal en juridisch klaar voor zijn.

Met betrekking tot de beoogde opvolger is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre deze klaar is om de leiding en zeggenschap over te nemen. Wat is er nodig om de opvolger klaar te stomen voor de toekomstige rol? Hoeveel werkervaring moet de opvolger nog opdoen en in welke mate moet hij of zij het bedrijf nog leren kennen en door medewerkers geaccepteerd worden?

In het kader van de fiscale structurering is het van belang dat u ten minste drie tot vijf jaar voor de daadwerkelijke overdracht zicht hebt op mogelijke opvolgers.

De volgende generatie staat klaar om het bedrijf over te nemen. Wie heeft gekozen voor een gestructureerde bedrijfsoverdracht, heeft tijd gehad om zich voor te bereiden op dit moment.

Naast alle formaliteiten die geregeld moeten zijn, moet voor de vertrekkende ondernemer en zijn opvolger de grootste uitdaging nog komen. De opvolger staat niet langer in de schaduw van zijn voorganger en zal zijn rol als kapitein op het schip moeten pakken. Voor de vertrekkende ondernemer is het tijd om afstand te nemen. Om de transitie goed te laten verlopen, kan het verstandig zijn om de vertrekkende ondernemer de opvolger bij te laten staan als adviseur of commissaris. De ‘bemoeienis’ met het bedrijf van de vertrekkende ondernemer is dan geformaliseerd en geeft duidelijkheid over zijn rol binnen het bedrijf.

Referenties