Maak je keuze

Ook in conflictsituaties over de waarde bij aan- of verkoop bieden wij de uitkomst

Laat de emoties niet te hoog oplopen, bel  0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Onafhankelijke waardebepaling

  Wij berekenen onafhankelijk de waarde van de aandelen van de uittredende of aanblijvende vennoot

 • Waardebepaling voor de fiscus

  Ook bij een conflict met de fiscus zorgen wij voor een onafhankelijk en deskundig oordeel

 • Vaststelling schade bij contractbreuk

  Bij een conflict, voortgekomen uit contractbreuk, kun je ons inschakelen om de omvang van de economische schade vast te stellen

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering’

Ik heb een geschil over de waarde van een onderneming

Zakelijke geschillen

Bij zakelijke geschillen lopen de emoties soms hoog op, hetgeen ten koste gaat van de bedrijfsvoering. Als door een geschil de ene firmant of DGA de andere wil uitkopen, is het belangrijk dat onpartijdig bepaald wordt wat de waarde is van het over te dragen deel van de onderneming. Wij zorgen voor dergelijke onafhankelijke waardebepalingen. Bij een conflict tussen twee bedrijven (bijvoorbeeld door contractbreuk) kun je ons daarnaast inschakelen om de omvang van de economische schade vast te stellen.

Uitkoop

Als aandeelhouders of firmanten door een intern conflict niet meer met elkaar door een deur kunnen, is uitkoop een mogelijke oplossing. De vraag is dan: wat zijn de aandelen van de uittredende vennoot waard? Dit is een behoorlijk complex vraagstuk, waarover zonder inzet van externe deskundigen zelden overeenstemming wordt bereikt. Wij berekenen onafhankelijk de waarde van de aandelen van de uittredende vennoot. Uiteraard kunnen wij ook de tegengestelde positie innemen en kunnen wij optreden als adviseur en belangenbehartiger van het bedrijf/de blijvende vennoot, waarna beide partijen zich weer op de toekomst kunnen richten.

Fiscus

Ook bij een conflict met de fiscus zorgen wij voor een onafhankelijk en deskundig oordeel. Bijvoorbeeld bij een geschil over de waarde van een onderneming bij een fiscale inbreng, bij toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) of de waarde van een onderneming die in een nalatenschap valt.

Economische schade

Geschillen tussen ondernemingen of andere onafhankelijke partijen komen regelmatig voor. Voorbeelden van zakelijke geschillen waarbij sprake is van economische schade:

 • inbreuk op een merkrecht
 • het niet nakomen van afnameverplichtingen
 • inbreuk op garanties uit een overnamecontract

Als een onderneming schade heeft geleden door toedoen van een andere onderneming, kun je ons inschakelen om onafhankelijk de hoogte van de schade te bepalen.

welke stappen ondernemen we in de aanloop naar een waardebepaling? >

Referenties