Maak je keuze

"Price is what you pay, value is what you get’’

Voorkom dat je teveel betaalt, bel voor advies 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

  • Alle factoren meewegen

    Waarde en prijs zijn twee zeer verschillende begrippen. Wij wegen alle factoren mee om tot een reële bedrijfswaardering te komen

  • Waarderingsrapport

    De inzichten uit het waarderingsrapport zorgen ervoor dat je beter beslagen ten ijs komt, als je met potentiële koper(s) discussies hebt over de hoogte van de bieding(en)/waardering

  • Nuchter en kritisch

    Wij zijn die nuchtere en kritische adviseur in het domein van ondernemende optimisten

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering’

Hoeveel is mijn bedrijf waard en wat krijg ik ervoor?

Over de waarde en waardering van ondernemingen bestaan veel misverstanden. Bijvoorbeeld dat de waarde gelijk is aan de prijs die voor een (gelijksoortige) onderneming is betaald; dat de waarde gelijk is aan het eigen vermogen of dat de waarde gelijk is aan x-keer de winst.

Waarde en prijs zijn twee zeer verschillende begrippen. Desondanks worden ze door veel bankiers, waarderingsdeskundigen en analisten door elkaar gebruikt.  

Damodaran, een autoriteit op het gebied van Finance & Valuation, omschrijft het verschil tussen waarde en prijs als volgt: “De waarde van een activum is gebaseerd op haar fundamentele kenmerken: de geldstromen, de groei en het risico”. In de praktijk wordt dit veelal bepaald met de DCF (Discounted Cash Flow)-methode. Aangezien iedereen een eigen perceptie heeft over de toekomst en de daarmee samenhangende risico’s, is een waardebepaling per definitie subjectief.

De prijs van hetzelfde activum is volgens Damodaran op niets anders gebaseerd dan ‘vraag en aanbod’. Ook bij het bepalen van de prijs spelen de fundamentele kenmerken die de ‘waarde’ beïnvloeden ontegenzeggelijk een rol. De prijs wordt echter – in tegenstelling tot waarde – onder meer ook beïnvloed door gemoedstoestand, verschil in visie en momentum.

In de transactiepraktijk is alles gericht op de transactie: de feitelijke aan- of verkoop van een onderneming. Het gaat daarbij primair om de prijs die partijen met elkaar overeenkomen: ‘de waarde in het economisch verkeer’. Het vermogen van de onderneming om vrije kasstromen te genereren bepaalt ‘de economische waarde’ of de ‘intrinsieke waarde’. Deze ‘economische waarde’ kan het vertrekpunt zijn bij onderhandelingen, maar het onderhandelingsresultaat – de ‘waarde in het economisch verkeer’ – kan daarvan afwijken.

Koper versus verkoper

De prijs en de waarde verschillen ook doordat een koper van een bedrijf anders naar het bedrijf kijkt dan de verkoper. Iedere partij bekijkt de onderneming vanuit zijn eigen (subjectieve) perspectief en kent dus een andere waarde toe aan het bedrijf. Tijdens het onderhandelen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die weer afwijkt van het bedrag dat beide partijen de onderneming waard vinden. Zo zorgt ook de perceptie van waarde, door verschillende partijen, voor een verschil tussen waarde en prijs.

Conclusie

In de praktijk wordt een waardering, gebaseerd op historische resultaten (bijvoorbeeld 4 x de winst over het afgelopen jaar) dus vaak eenvoudig van tafel geveegd. Een reële bedrijfswaardering is in goede handen bij een ervaren professional. Dit is de Register Valuator, die alle factoren meeweegt in zijn oordeel.

welke stappen ondernemen we in de aanloop naar een waardebepaling? >

Referenties