Maak je keuze

Historische resultaten zijn geen garantie voor de toekomst

Toekomstige vrije kasstromen bepalen de waarde van een bedrijf, bel voor een waardebepaling 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Toekomstgerichte waardering

  wij waarderen vrijwel altijd op basis van de cash-flow based methode, waarbij toekomstperspectief alles bepalend is

 • Meer inzicht

  wij adviseren over (potentiële) synergievoordelen en de terugverdientijd van een acquisitie

 • Nuchter en kritisch

  Wij zijn die nuchtere en kritische adviseur in het domein van ondernemende optimisten

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering’

Volgens welke methode vindt bedrijfswaardering plaats?

Lange tijd werd de waardering van ondernemingen bekeken vanuit een boekhoudkundig perspectief. Het nadeel hiervan is dat daarbij vooral wordt uitgegaan van het verleden en van boekhoudkundige principes, die nog wel eens veranderen. Geleidelijk is men tot het inzicht gekomen dat juist de toekomst de hoofdrol zou moeten spelen binnen een waardering. Wij waarderen daarom vrijwel altijd op basis van de cash-flow, ofwel de toekomstige geldstromen binnen een bedrijf.

Historische resultaten zeggen niet alles

De koper van een onderneming heeft in feite geen boodschap aan de historische resultaten, want deze geven geen enkele garantie voor de toekomst. Het grote voordeel van de cash-flow based methode, ten opzichte van de andere methodes, is dan ook dat de toekomstvooruitzichten allesbepalend zijn. Hoewel wij vrijwel altijd waarderen op basis van de cash-flow based methode, noemen we hieronder voor de volledigheid ook de overige methodes. Voor een uitgebreide uitleg van de methodes verwijzen wij jou door naar de website van NiRV. We onderscheiden de volgende groepen van methodes:

 • gebaseerd op de cash-flow (cash-flow based methodes)
 • gebaseerd op vergelijking met soortgelijke ondernemingen en/of transacties

(marketmultiples en transactiemultiples)

 • gebaseerd op de waarde van de activa (asset based methodes)
 • gebaseerd op historische winsten (profit based methodes).

welke stappen ondernemen we in de aanloop naar een waardebepaling? >

Referenties