Maak je keuze

Wil je weten wat de waarde van jouw bedrijf is?

Voor een goed onderbouwde waardering, bel  0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Indicatieve waardering

  Met als doel te beoordelen of een potentiële acquisitiekandidaat past in de (groei)strategie en of een eventuele acquisitie ook haalbaar is vanuit financieringsperspectief

 • Uitgebreidere waardering

  Deze vormt de basis voor een reële bieding en wordt mede bereikt door het informatiememorandum van de verkopende partij

 • Waarderingsrapport

  De inzichten uit het waarderingsrapport zorgen ervoor dat je beter beslagen ten ijs komt, als je met potentiële koper(s) discussies hebt over de hoogte van de bieding(en)/waardering

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering’

Wanneer is een waardebepaling nodig?

In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. Bij overdracht van (de aandelen van) een onderneming zijn verschillende varianten te onderscheiden:

 • een strategische overname
 • een management buy-out (MBO)
 • uitkoop van een minderheidsaandeelhouder
 • bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf
 • boedelscheiding (echtscheiding)
 • vererving, ofwel verkrijgen van aandelen door overlijden van de aandeelhouder

Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), bij fiscale kwesties, bij gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen.

Wij adviseren:

 • DGA’s omtrent de economische waarde van een waarderingsobject. Het waarderingsobject kan een onderneming zijn, maar bijvoorbeeld ook een (aandelen)belang in een vennootschap, een bedrijfsonderdeel van een onderneming of een licentie of patent.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

 • opstellen van een indicatieve waardering
 • opstellen van een onafhankelijke (uitgebreide) waardering
 • doorrekening van aangedragen (financiële) informatie (calculatorische opdracht)

Aankoopproces

Bij een aankoopproces wordt vaak in de groeistrategie fase een indicatieve waardering uitgevoerd, op basis van markt- of transactie-multiples. Het doel is om te beoordelen of een potentiële acquisitiekandidaat past in de (groei)strategie en of een eventuele acquisitie ook haalbaar is vanuit financieringsperspectief, etc.

Als de potentiële acquisitie kandidaat vervolgens meer informatie (bijvoorbeeld het informatiememorandum) heeft opgeleverd, wordt het tijd om een uitgebreidere waardering te doen. Deze waardering vormt immers de basis van de indicatieve bieding.

Verkoopproces

Als jouw bedrijf verkoopklaar is, ben je ongetwijfeld benieuwd naar de mogelijke verkoopopbrengst. Wij kunnen jou een range geven waarbinnen de verkoopopbrengst hoogstwaarschijnlijk zal vallen. Deze range/indicatieve waardering kan worden bepaald op basis van (transactie) multiples. Jij kunt er ook voor kiezen een (uitgebreid) waarderingsrapport op te laten stellen. In een waarderingsrapport worden veelal meerdere methodieken gehanteerd, welke meer zekerheid verschaffen indien de uitkomsten van de verschillende methodieken met elkaar in lijn liggen. De inzichten uit het waarderingsrapport zorgen er verder voor dat je beter beslagen ten ijs komt, als je met potentiële koper(s) discussies hebt over de hoogte van de bieding(en)/waardering.

welke stappen ondernemen we in de aanloop naar een waardebepaling? >

Referenties