Inloggen

Begeleiding bedrijfsopvolging

Een bedrijf dat van generatie op generatie overgaat. Toekomst voor ouders en hun kinderen. Stolwijk vanWijk begeleidt ouders en hun kinderen bij de overname van het familiebedrijf. We kennen de financiële, fiscale en juridische aspecten en weten waar uw vragen en behoeftes liggen.

Gedegen te werk

Een opvolging is – net als verkoop van het bedrijf aan een derde – een proces dat aandacht, zorg en vooral een goede voorbereiding vraagt. Stolwijk vanWijk begeleidt families heel gericht bij de stappen die moeten worden genomen. Allereerst zetten we samen de wensen op een rij. Om helder te krijgen wat u ouder en kind écht willen. Want naast de prijs spelen ook andere aspecten een belangrijke rol bij een overdracht: zeggenschap, personeel, verhuur van onroerend goed, meewerken in de nieuwe onderneming, enzovoorts. Behalve oog voor de zaak heeft Stolwijk vanWijk ook gevoel voor de menselijke kant van een overdracht. Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen daarom voor Stolwijk vanWijk.