Inloggen

Herstructuring en doorstart

Bedrijven die in problemen raken en zich genoodzaakt zien om met harde hand orde op zaken te stellen. We hebben het de afgelopen jaren van dichtbij gezien, misschien hebt u de gevolgen er zelf van ondervonden. De specialisten van Stolwijk vanWijk worden door bijvoorbeeld banken en accountants regelmatig te hulp geroepen om orde op zaken te stellen binnen organisaties.

Reorganisatieplan

Herstructuring vraagt om zorgvuldigheid en kennis van zaken. De eisen die aan een adviseur worden gesteld zijn hoog. Onze adviseurs maken op basis van een quick scan samen met u een reorganisatieplan. Hierin beschrijven we de huidige situatie, de gewenste situatie en vertellen we hoe veranderingen gestalte kunnen krijgen. Een afslanking van de organisatie bijvoorbeeld, een herfinanciering of zelfs herstructurering. Specialisten die voor de uitvoering van de afslanking of herstructurering nodig zijn, hebben we in huis of halen we uit ons netwerk: (interim) controllers en (interim) managers bijvoorbeeld. Zijn herstructurering of herfinanciering niet meer afdoende om de problemen het hoofd te bieden en is een faillissement onafwendbaar? Stolwijk vanWijk ondersteunt gericht bij een doorstart van – de vitale delen – van het bedrijf.