Inloggen

Management buy-in/buy-out

Er is geen opvolger voor het bedrijf? Maar wel een of meerdere managers die het stokje graag en goed over wil/willen nemen? Management buy-out (MBO) is voor ondernemers een beproefde en gewaardeerde manier om het bedrijf voort te laten bestaan zonder aan echte vreemden te verkopen. Voor het overnemende management is het bij uitstek de mogelijkheid om tegen betaalbare condities te ondernemen. Geen geschikt management aan boord, maar wel interesse van buiten de onderneming in bedrijfsovername? Management buy-in (MBI) is voor steeds meer ondernemers de basis voor een goed pensioen.

Buy-out

Een management buy-out (MBO) zal menig ondernemer én toekomstig directeur-grootaandeelhouder als muziek in de oren klinken. Voordat de handtekening onder de overdacht kan worden gezet, zal er overeenstemming over tal van zaken moeten worden verkregen: want wat is de onderneming waard, hoe moet het financieringsplaatje eruit komen te zien, hoe kijkt de bank tegen de overname aan, in hoeverre blijft de verkopende ondernemer risicodragend verantwoordelijk? Stolwijk vanWijk zoekt samen met de verkopende ondernemer óf het kopende management naar antwoorden op vragen. Ons doel? Een management buy-out realiseren die beide partijen succes brengt en in een goede sfeer wordt doorlopen. Want een mislukte overname staat garant voor een compleet verstoorde houding.

Buy-in

Een management buy-in (MBI) is voor managers die hun sporen bij een toonaangevende onderneming hebben verdiend een interessante en vaak ook betaalbare weg naar een eigen onderneming. Maar ook voor ondernemers die geen opvolger hebben en geen geïnteresseerd of voldoende draagkrachtig management is de MBI interessant. Stolwijk vanWijk begeleidt zowel ondernemers die willen verkopen als managers die willen kopen. We behartigen één van beider belangen en dragen daarbij zorg voor een maximaal rendement.