Inloggen

Waardebepaling

Bij koop en verkoop van een bedrijf is het zaak dat u zekerheid hebt over de waarde van de onderneming of het aandelenpakket dat u in het bezit hebt. Waardebepaling is ook aan de orde wanneer één van de aandeelhouders zijn aandelen te koop aanbiedt. Stolwijk vanWijk is volledig thuis in waardebepalingen. Om tot de juiste waarde te komen, hanteren onze specialisten diverse methoden en rekenwijzen. We vermoeien u er echter niet mee, want we presenteren u heldere taal, duidelijke cijfers en een gedegen rapportage.

De adviseurs van Stolwijk vanWijk zijn ook uw partner voor waardebepalingen bij fiscale geschillen, gerechtelijke procedures, schades en financiële verslaglegging.