Maak je keuze

Wat koopt u nu daadwerkelijk?

Wij helpen u inzicht te krijgen in de belangrijkste waardebepalende factoren, bel 0314-369115

Waarom een financieel due diligence onderzoek door Stolwijk vanWijk?

 • Inzicht

  Onder meer gericht op meer inzicht in waarde drivers, financiële risico's en kansen

 • Wat koopt u daadwerkelijk?

  Deze vraag staat centraal bij een financieel due diligence onderzoek. Wij geven u, naast inzicht in financiële informatie, ook onze interpretatie daarvan

 • Richtinggevend

  Denk bijvoorbeeld aan de waardering van de onderneming, de financiering van de transactie en de structurering van de transactie

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘due diligence onderzoek’

Financieel (buy-side/aankoop) due diligence

Gedurende een acquisitietraject komen er in korte tijd veel vragen bij u op over de onderneming die u wilt kopen. Onvoldoende kennis hebben van specifieke transactierisico’s kan ertoe leiden dat u:

 • zaken over het hoofd ziet en deze pas na de aankoop ontdekt (de spreekwoordelijke ‘lijken in de kast’)
 • de juiste argumenten mist tijdens het onderhandelingsproces

Met een financieel due diligence onderzoek helpen wij u, als potentiële koper van een onderneming, de financiële veronderstellingen van de voorgenomen transactie te analyseren. De vraag ‘Wat koopt u nu daadwerkelijk?’ staat centraal bij een financieel due diligence onderzoek. Wij geven u, naast inzicht in financiële informatie, ook onze interpretatie daarvan. Wij analyseren hiertoe zowel de historische, financiële informatie van de onderneming, als de prognoses zoals opgesteld door de verkoper.

De belangrijkste doelstellingen van onze financieel due diligence zijn:

 • inzicht verschaffen in de belangrijkste “waarde drivers” van de onderneming
 • inzicht verschaffen in financiële risico’s en kansen
 • toetsen van initiële veronderstellingen en criteria (o.a. ten behoeve van uw waardering van de onderneming), met name door analyse van:
  • de onderliggende historische financiële informatie
  • tussentijdse financiële ontwikkelingen
  • de financiële verwachtingen van de onderneming
  • potentiële onderhandelingspunten (en/of dealbreakers), om uw onderhandelingspositie te versterken. Bijvoorbeeld ten behoeve van een prijscorrectie.

De uitkomsten van een financieel due diligence onderzoek geven richting aan diverse aspecten van de acquisitie. Denk bijvoorbeeld aan de waardering van de onderneming, de financiering van de transactie en de structurering van de transactie. Het door ons verstrekte inzicht stelt u in staat een afgewogen beslissing te nemen over de voorgenomen transactie.

Financieel sell-side due diligence

Bij een verkoopproces worden meestal meerdere potentiële kopers uitgenodigd die allen hun eigen boekenonderzoek verrichten. Dit kan u als verkoper veel tijd en geld kosten. Een sell-side due diligence onderzoek / vendor assistance kan dan uitkomst bieden. Dit betreft een rapportage van een te verkopen onderneming of bedrijfsonderdeel, opgesteld in opdracht van de verkoper, maar expliciet uitgevoerd ten behoeve van de koper. U als verkoper bepaalt dus de omvang en diepgang van onze vendor assistance werkzaamheden.

Als verkoper krijgt u hierdoor slechts éénmalig te maken met een onderzoek. Naast gewonnen tijd en kostenvoordelen, beperkt een vendor assistance rapportage ook de noodzaak om aan een aspirantkoper vroegtijdig exclusiviteit te verlenen. Hierdoor kunnen meerdere partijen voor langere tijd in het verkoopproces betrokken blijven.

Maar er is nog een belangrijk voordeel: als verkoper neemt u als eerste kennis van de due diligence bevindingen. Hiermee kunnen op voorhand negatieve aspecten worden gerepareerd of op een juiste manier worden geadresseerd in het verkoopproces. Daarmee voorkomt u dat u door aspirantkopers tijdens het proces wordt verrast.

Onze vendor assistance rapportage wordt ter beschikking gesteld aan potentiële kopers en hun adviseurs. Deze partijen zijn hierdoor in staat om, met beperkt eigen onderzoek, kwalitatief hoogwaardige biedingen uit te brengen, gebaseerd op gelijkwaardige informatie. Een vendor assistance identificeert aandachtspunten en risico’s voor potentiële kopers en verschaft hierdoor inzicht aan zowel potentiële kopers als aan u als verkoper.

Referenties