Maak je keuze

Wat betekent een bedrijfsovername in fiscale zin voor jouw portemonnee?

Alle risico’s helder in kaart tijdens een fiscaal due diligence onderzoek. Bel 0314-369115

Waarom een fiscaal due diligence onderzoek door Stolwijk vanWijk?

 • Volledig overzicht

  Fiscale risico’s die samenhangen met de periode vóór de overname van de onderneming, maar ook mogelijke toekomstige risico’s brengen wij in beeld

 • Fiscale kansen

  Wij signaleren fiscale kansen voor de overnemende partij

 • Wij bereiden je goed voor

  Door onze jarenlange ervaring met zowel financieel due diligence, fiscaal due diligence als HR due diligence, zijn wij in staat om je goed voor te bereiden op alle mogelijke vragen van een potentiële koper

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘due diligence onderzoek’

Alle fiscaal-juridische zaken, van belang bij bedrijfsovername, beoordeeld

Bij de aankoop of verkoop van een onderneming verdienen ook de fiscale aspecten van de transactie bijzondere aandacht. Bij de overname van een onderneming of ondernemingsactiviteit neem je immers doorgaans ook de fiscale risico’s en verplichtingen uit het verleden mee over. Deze risico’s brengen wij in kaart tijdens een fiscaal due diligence onderzoek. Tijdens dit onderzoek beoordelen wij alle fiscaal-juridische onderwerpen die van belang zijn bij een bedrijfsovername. Wij stellen een helder en onafhankelijk overzicht op van de mogelijke fiscale kansen en bedreigingen van de over te nemen onderneming.

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens het due diligence onderzoek:

 • bepaling van de fiscale risico’s die samenhangen met de periode vóór de overname van de onderneming. Ook mogelijke toekomstige risico’s brengen wij in beeld
 • advisering over fiscale optimalisatie
 • signaleren van fiscale kansen voor de overnemende partij
 • het opstellen van specifieke fiscale garantiebepalingen en vrijwaringen in het overnamecontract
 • advisering over benodigde fiscale aanpassingen na het tot stand komen van de transactie/opzet van een optimale fiscale structuur

Hieronder besteden wij kort aandacht aan de verschillende belastingsoorten die aan de orde kunnen komen tijdens het fiscale due diligence-onderzoek.

Vennootschapsbelasting

Voor de heffing van vennootschapsbelasting beoordelen wij of de aangiften vennootschapsbelasting over de voorgaande jaren correct zijn ingediend. Als dit niet het geval is, zijn er voor de vennootschap aanvullende fiscale verplichtingen waarvan wij de mogelijke omvang in kaart brengen. In internationale structuren kunnen wij beoordelen of de fiscale verplichtingen inzake transfer pricing correct zijn toegepast.

Ook brengen wij in kaart wat de fiscale gevolgen zijn van de transactie. Een transactie kan leiden tot een verbreking van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit kan resulteren in fiscale sancties. Ook kan een transactie tot gevolg hebben dat een eventueel recht op fiscale verliescompensatie vervalt. Naast het in kaart brengen van de fiscale risico’s, adviseren wij ook over de (fiscale) structurering van de transactie en de fiscaal optimale opzet van de (groeps)structuur na transactie.

Naast de fiscale risico’s in kaart brengen, adviseren wij ook over de (fiscale) structurering van de transactie en de fiscaal optimale opzet van de (groeps-)structuur na de transactie.

Loonbelasting/sociale verzekeringen

Ook risico’s op het gebied van de heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen brengen wij grondig voor jou in kaart. Er kunnen aanzienlijke financiële risico’s voortvloeien uit het inhuren van arbeidskrachten en bijvoorbeeld ZZP-ers. Ook beoordelen wij de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de over te nemen onderneming en of alle betalingen aan de medewerkers correct meegenomen zijn in de salarisadministratie.

Btw

Ook de btw-risico’s komen tijdens het onderzoek aan de orde. Hierbij besteden wij aandacht aan de tarieftoepassing en eventuele van toepassing zijnde vrijstellingen. Daarnaast beoordelen wij de wijze waarop de organisatie omgaat met de aftrek van voorbelasting. Ook inventariseren wij de risico’s van transacties met buitenlandse partijen of van transacties die in het buitenland plaatsvinden. Wanneer er sprake is van de overname van onroerende zaken, begeleiden wij jou bij de optimale vormgeving van de transactie.

Overdrachtsbelasting

De heffing van overdrachtsbelasting kan een belangrijk onderwerp zijn bij een bedrijfsovername. De aankoop van een onderneming (activa/passiva) of een vennootschap leidt mogelijk tot verschuldigde overdrachtsbelasting. Als dit het geval is, kunnen wij jou adviseren over mogelijke alternatieve structuren.

Referenties