Maak je keuze

Wat koop je nu daadwerkelijk?

Wij helpen jou inzicht te krijgen in de belangrijkste waardebepalende factoren, bel 0314-369115

Waarom een HR due diligence onderzoek door Stolwijk vanWijk?

  • Arbeidsrechtelijke risico's in beeld

    Uit een HR due diligence blijkt waar arbeidsrechtelijke risico’s zich bevinden, hoe deze te beperken zijn en welke besparingen mogelijk zijn

  • Sterke samenwerking

    Binnen Stolwijk Kennisnetwerk is onze zusteronderneming Vitacon Luteijn erin gespecialiseerd inzicht te bieden in huidige en te verwachten personeelskosten

  • Compleet overzicht

    Alle kosten en risico's rondom verzuim, WGA instroom, pensioen en arbeidsrecht worden in beeld gebracht

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘due diligence onderzoek’

HR due diligence voorkomt vervelende verrassingen met overgenomen personeel

Bij fusies en overnames spelen arbeidsrechtelijke aspecten en consequenties een belangrijke rol, het is immers van belang om te weten hoe de toekomstige omzet en kosten zich ontwikkelen. Een grondige arbeidsrechtelijke check mag daarbij niet ontbreken. Je neemt immers, als nieuwe eigenaar, (ex-)medewerkers over. Daarbij kan sprake zijn van (langdurig) zieke werknemers, dure arbeidsvoorwaarden, ‘complexe’ werknemers en ‘onzichtbare dienstverbanden’? Bijvoorbeeld door ouderschapsverloven of door slapende dienstverbanden.

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk is onze zusteronderneming Vitacon Luteijn erin gespecialiseerd inzicht te bieden in huidige en te verwachten personeelskosten. Uit een HR due diligence blijkt waar de risico’s zich bevinden, hoe deze te beperken zijn en welke besparingen mogelijk zijn.

Het HR due diligence omvat een onderzoek naar:

  • de risico’s en oorzaken van (langdurig) verzuim, waarbij wordt gekeken naar:
    • de oorzaak van verzuim
    • frequent verzuim
    • RI&E
    • populatie medewerkers
  • de WGA instroom, waarbij de volgende zaken beoordeeld worden:
    • consequenties op toekomstige WHK premies
    • hoge WHK premies, die verlaagd kunnen worden
  • het pensioen, waaronder:
    • beoordelen toepassing juiste CAO/bedrijfspensioenregeling
    • beoordelen juiste uitvoering bedrijfspensioenregeling
    • controle ingehouden en afgedragen pensioenpremies
  • de arbeidsrechtelijke uitvoering van de van toepassing zijnde CAO

Referenties