Maak je keuze

Fiscaal vriendelijk echtscheiden? Er is veel mogelijk, lees praktijkvoorbeelden

Wij nemen financiële en fiscale risico’s weg en helpen je de juiste weg te bewandelen. Bel 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij echtscheiding?

  • Advies op maat

    Je krijgt niet alleen financieel en fiscaal advies, maar ook over andere echtscheidingsrisico's

  • Fiscaal specialist

    Fiscaal en financieel scheidingsadvies is specialistische materie. Voor jouw vaste adviseur en/of scheidingsprofessional is de complexe fiscaliteit geen dagelijkse kost, voor ons wel

  • Zorgeloze toekomst

    Wij concentreren ons op de zakelijke (cijfermatige) afwikkeling van jouw scheiding, nemen financiële en fiscale risico’s weg en helpen je de juiste weg te bewandelen, gericht op een zorgeloze toekomst

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering bij echtscheiding’

Ik wil echtscheidingsadvies gericht op een zorgeloze toekomst

Een scheidingsprocedure bestaat uit zowel emotionele als financiële aspecten. Door hoogoplopende emoties worden de financiële aspecten nogal eens uit het oog verloren. Dit kan nadelige financiële, waaronder begrepen fiscale, gevolgen hebben. Wij concentreren ons op de zakelijke (cijfermatige) afwikkeling van jouw scheiding, nemen financiële en fiscale risico’s weg en helpen je de juiste weg te bewandelen, gericht op een zorgeloze toekomst.

Praktijkvoorbeelden fiscale optimalisatie

Als fiscalisten halen wij voldoening uit het realiseren van fiscale optimalisatie en het wegnemen van fiscale risico’s. Belangrijk, want onverwachte fiscale gevolgen kunnen de discussies, ook bij een reeds afgewikkelde scheiding, enorm doen oplaaien. Ter illustratie volgen hierna enkele (praktijk)voorbeelden.

Praktijkvoorbeeld 1 | pensioenverrekening

De man is ondernemer en heeft een eigen vennootschap. Binnen de onderneming heeft hij een pensioen in eigen beheer opgebouwd. De vrouw heeft geen inkomen. De vrouw wil graag in de woning blijven wonen, mede in het kader van de nog minderjarige kinderen. Na bemiddeling van ieder een eigen advocaat wordt besloten dat de vrouw de woning krijgt toebedeeld en de man mag zijn eigen pensioen behouden. De netto waarde van het pensioen is namelijk (nagenoeg) gelijk aan de overwaarde van de woning. Daarnaast krijgt de vrouw een partner- en kinderalimentatie.

De gemaakte afspraken hebben tot gevolg dat de vrouw belasting moet betalen over de helft van de overwaarde vanwege de toegepaste pensioenverrekening. Door de juiste fiscale planning toe te passen kan deze heffing nagenoeg volledig worden geneutraliseerd. Wordt dit vergeten, dan loopt de vrouw het risico op navorderingen, vermeerderd met boetes.

Praktijkvoorbeeld 2 | hypotheekrente

Man en vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. De echtelijke woning is in gemeenschappelijk eigendom en gefinancierd met een lening van € 1.000.000. Deze lening is deels ondergebracht bij de bank, deels bij de vennootschap van de man. De jaarlijkse rente bedraagt in totaal € 35.000. De vrouw vertrekt samen met de kinderen uit de woning. Kort daarna wordt het verzoek tot echtscheiding door haar advocaat ingediend. De man blijft, zoals ook tijdens het huwelijk gebeurde, de volledige hypotheekrente betalen. Een verlies van hypotheekrenteaftrek ligt op de loer, jaarlijkse schadepost circa € 9.000.

De eigenwoningregeling in combinatie met een scheiding is complexe materie. Door de juiste afspraken te maken blijft renteaftrek gedurende de eerste 2 jaar, nadat de vrouw uit de woning is vertrokken, mogelijk. In de praktijk gaat het op dit onderdeel echter vaak mis, ook bij gespecialiseerde scheidingsspecialisten. Iedere situatie is uniek en de advisering betreft daardoor maatwerk.

Praktijkvoorbeeld 3 | afkoop partneralimentatie

Man en vrouw besluiten om te gaan scheiden. De vrouw heeft een florerende onderneming en was tijdens het huwelijk kostwinner. Geen van beide partijen voelt iets voor een lange alimentatieduur. Onder begeleiding van hun advocaten komen ze tot een afkoopsom partneralimentatie van € 200.000. De afkoopsom is aftrekbaar voor de vrouw, belast voor de man. Een fiscaal zo gunstig mogelijk vormgegeven afkoop heeft hun voorkeur.

Met name in het jaar van verbreking van het fiscaal partnerschap zijn er mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren. De optimalisatie heeft partijen gezamenlijk ruim € 25.000 aan belasting bespaard, waarvan zij besluiten ieder de helft te krijgen.

Praktijkvoorbeeld 4 | belastinglatenties

Man en vrouw zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap behoort onder andere een lijfrentepolis van € 70.000. Partijen zijn het er al snel over eens dat dit bruto geld betreft. Ze stellen de belastinglatentie vast op 30%. De lijfrentepolis wordt toebedeeld aan de man, de vrouw krijgt in ruil daarvoor een bedrag van € 21.000, zijnde 50% van € 70.000 -/- 30% latentie. Begin december is de vrouw vertrokken uit de echtelijke woning en zij heeft zich op haar nieuwe adres ingeschreven. Het verzoek tot scheiding wordt net voor kerst ingediend. De afwikkeling van de scheiding zal plaatsvinden in het nieuwe jaar. De fiscalist van de man voert het bedrag van € 21.000 op als aftrekpost in de aangifte van de man. De vrouw doet zelf aangifte en voert niets op. Na een paar jaar krijgt ze een brief van de Belastingdienst. Ze krijgt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting van circa € 8.000, te vermeerderen met belastingrente en een boete. En ook nog een aanslag bijdrage zorgverzekeringswet van ruim € 1.000. Van de beoogde € 21.000 blijft minder dan € 10.000 over. De vrouw voelt zich bekocht en er ontstaat een hoogoplopende discussie tussen de ex-partners. De advocaten worden (weer) ingeschakeld en een nieuwe procedure lijkt onontkoombaar.

Met de juiste fiscale begeleiding had de nagekomen heffing kunnen worden voorkomen of had een andere fiscale optimalisatie toegepast kunnen worden. En wellicht nog belangrijker, het (fiscale) boek van de scheiding had gesloten kunnen blijven. 

Specialistisch werk

De fiscale en financiële afwikkeling van een scheiding is specialistische materie. De gemiddelde echtscheidingsprofessional is hier onvoldoende in thuis. Wij houden ons dagelijks bezig met deze materie. Mede daardoor kunnen wij de samenhang tussen de verschillende aspecten van de scheiding goed overzien, zonder de fiscale mogelijkheden uit het oog te verliezen. Door onze jarenlange ervaring met scheidingsdossiers zijn wij ons daarnaast bewust van de impact die onze adviezen op de situatie tussen jou en jouw ex-partner kunnen hebben. Door onze doortastende werkwijze weten wij regelmatig de angel uit het conflict te halen.

Wij kunnen bij een echtscheiding worden ingeschakeld als financial om zo, in nauwe samenwerking met overige adviseurs, tot een fiscaal zo gunstig mogelijke afwikkeling van jouw echtscheiding te komen. Dit kan in goed overleg ten behoeve van beide partijen, maar ook als partijdeskundige voor één van beide. Ook worden wij ingeschakeld door de rechterlijke macht voor het uitvoeren van deskundigenonderzoeken.

Referenties