Maak je keuze

Emoties vertroebelen de perceptie van waarde

Wij brengen de ratio terug in het proces, bel 0314-369115

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij echtscheiding?

  • Onafhankelijke bepaling

    Wij brengen met een onafhankelijke waardebepaling de ratio terug in het proces en houden emoties buiten de deur

  • Onderneming in de boedel

    Bij uitkoop van een ex-partner moet beoordeeld worden wat hem of haar toekomt. Wij kunnen in dergelijke situaties helderheid brengen

  • Partijdeskundige

    Wij kunnen bij een echtscheiding worden ingeschakeld door één van beide partijen als partijdeskundige

Onze specialist(en)

< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijfswaardering bij echtscheiding’

Wat is de waarde van de onderneming die in gemeenschap van goederen valt?

Als er één beslissing is, waarbij onafhankelijke expertise nodig is, dan is het een echtscheiding. In de meest ideale situatie vindt een echtscheiding plaats in goed overleg en hebben beide partijen oog voor het belang van de ander. Helaas lopen in de praktijk de emoties soms hoog op en daardoor vertroebelt de perceptie van wat iets werkelijk waard is. Wij brengen met een onafhankelijke waardebepaling de ratio terug in het proces.

Onderneming in de (beperkte) gemeenschap van goederen of gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?

Valt de onderneming in een (beperkte) gemeenschap van goederen en wordt deze toebedeeld aan één van de echtgenoten, dan moet de waarde van de onderneming worden verrekend. Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ook dan kan verrekening van de waarde aan bod komen. Wij kunnen helderheid verschaffen met een onafhankelijke waardebepaling.

Specifieke waarderingsissues

In de eerste plaats is het van belang vast te stellen welke peildatum gehanteerd dient te worden voor de waardering van de onderneming. Deze kan wettelijk en/of in de huwelijkse voorwaarden bepaald zijn, maar afwijking daarvan komt veel voor. Door verschillende belangen bij de aankomende ex-partners is de peildatum dan ook vaak onderwerp van discussie. Bepaalde uitgaven kunnen afhankelijk van de peildatum namelijk ten laste van de gemeenschap komen of juist niet.

Daarnaast wordt de echtscheiding gezien als een moment waarop een van de scheidende partners zijn of haar aandelen in de onderneming (fictief) verkoopt aan de voortzettende ondernemer. Deze voortzettende ondernemer draagt vanaf de peildatum het volledige ondernemersrisico. Bij de waardebepaling dient rekening te worden gehouden met de verwachtingen en bekende feiten per de waarderingsdatum (de peildatum). Feiten en omstandigheden die zich na deze datum hebben voorgedaan mogen geen rol spelen in de waardering.

Kasstroom prognose

In de praktijk komt het voor dat de voortzettende ondernemer wordt verweten aan scheidingsplanning te hebben gedaan. Denk hierbij aan het naar voren halen van lasten of juist het uitstellen van baten. Voor de Register Valuator/waarderingsdeskundige is het van belang om – bij voorkeur in samenspraak met beide partijen – een goed beeld te vormen van (de verwachtingen van) de onderneming en een onderbouwde kasstroomprognose op te stellen. Deze prognose is de basis voor de waardering. Voor meer informatie, zie het Waarderingsproces.

Voor de toekomstige kasstroomprognose is het van belang om zakelijk en privé gescheiden te houden. Indien persoonlijke uitgaven ten laste van de (zakelijke) winst- en verliesrekening zijn gebracht, dienen er correcties gemaakt te worden. Dit speelt niet alleen bij privé uitgaven, maar ook bij een niet marktconforme (te hoge of te lage) management fee, huur van een pand, afschrijvingen of incidentele baten en/of lasten. Deze situaties zijn een veel voorkomend en belangrijk onderwerp van discussie.

Pensioen in eigen beheer

Een eventueel aanwezig pensioen in eigen beheer kan ook een grote invloed hebben op de waarde van de onderneming. Dit is complexe materie, zeker met het oog op de uitfasering van het pensioen in eigen beheer en de bijbehorende compensatievraagstukken naar de ex-partner toe. Het betrekken van een Wft-gecertificeerde pensioendeskundige is hierbij een vereiste. Ook deze deskundigheid heeft Stolwijk Kennisnetwerk in huis.

Referenties