Maak je keuze

Jaaroverzicht 2015

15 jan 2016

Voor Stolwijk vanWijk B.V. was 2015 een spectaculair jaar. Opnieuw werden een groot aantal opdrachten met succes afgerond. Een aantal werden reeds op onze website gemeld.

Naast hetgeen op de website werd vermeld waren we onder meer betrokken bij de aankoop door een Zwitserse cliënt van een Imtech dochter.
Een andere grote opdracht betrof de verkoop van een grote internationale machinefabriek met circa 350 werknemers aan een groot familie concern in Duitsland. Ook wisten we in de laatste week van 2015 een in de tijd gefaseerde management buy out van een klein handelsbedrijf te closen.

Stolwijk vanWijk B.V. wordt ook met regelmaat betrokken bij het ” uit elkaar gaan” van strijdende aandeelhouders/directieleden.  Ook in 2015 was dat aan de orde.
Bij escalatie vereist een dergelijk probleem krachtige en snelle besluitvorming.  In dat krachtenveld wist  Stolwijk vanWijk B.V. wederom de bakens in betrokken bedrijven te verzetten.

Financiering is een issue bij veel bedrijven. Bij sommige bedrijven leidt dat tot overgang naar de afdeling Bijzonder Beheer van banken. In een aantal gevallen hebben dergelijke afdelingen een andere, wellicht verkeerde visie, op de koers van de betreffende bedrijven. Wij zijn bij een  aantal cliënten betrokken geweest om de dominante rol van Bijzonder Beheer te kanaliseren en de betrokken ondernemingen in normaal vaarwater te brengen.
Soms is het daarbij nodig om een “haircut” toe te passen. Vrijwel altijd heeft dat tot gevolg dat andere financiers de rol van de zittende bank overpakken.
Dergelijke processen vergen doorgaans stevige onderhandelingen waarbij de belangen van klanten botsen met die van de banken.
We waren afgelopen jaar bij vier van dergelijke opdrachten betrokken waarbij voor vele miljoenen is uit onderhandeld. Het voorkwam het zakelijke en soms persoonlijke faillissement van betreffende onderneming en ondernemer.

Financieringsproblemen kunnen soms worden opgelost door sterk gewijzigde nieuwe afspraken.
Zo ook wisten we een lease portefeuille van 6 miljoen euro zodanig te stretchen ( in combinatie met discounts) dat de onderneming weer voldoende adem kreeg om effectief te kunnen acteren. In dit geval was er sprake van een meedenkende afdeling Bijzonder Beheer.

In sommige gevallen kan een koop van een onderneming alleen gerealiseerd worden door naast een vaste koopsom ook een earn out overeen te komen . Vooral bij grote commerciële afhankelijkheid van de onderneming van de verkopende directeur aandeelhouder.
Veel earn out regelingen eindigen bij de rechter.  Het is dan ook zaak om in dergelijke situaties tijdens de onderhandelingen veel ( persoonlijk ) vertrouwen tussen de koper en verkoper op te bouwen.  Daarnaast dient de earn out eenvoudig en meetbaar te zijn. In 2015 zijn we in een aantal gevallen geslaagd in een dergelijke opzet.

Stolwijk vanWijk B.V. heeft een zeer omvangrijk netwerk in Nederland met Dga’s. Wij slagen er vaak in om een shortlist van kopers samen te stellen waar we directe contacten mee hebben. Omdat veel ondernemers graag hun bedrijf onderhands verkopen zijn dergelijke directe contacten essentieel.  Het voorkomt het rond zingen  van verkoop geruchten indien via “fusie bulletins” de onderneming te koop wordt aangeboden.
Zo ook wisten we voor een machine fabriek in Noord Holland binnen drie dagen een serieuze koper onderhands aan tafel te krijgen.
Evenzeer was dat aan de orde bij een Arnhems handelsbedrijf.


Delen via Social Media