Maak je keuze

Participatie Oost NV in Solabcool

08 okt 2013

Stolwijk vanWijk BV was afgelopen maanden betrokken bij de tot stand koming van een participatie van Oost NV (samen met een co-investeerder) in het veelbelovende en innoverende bedrijf Solabcool BV te Duiven.

Solabcool BV houdt zich bezig met ontwikkeling, productie en verkoop van een revolutionair CO² besparend koel systeem. Het systeem is zeer geschikt voor woning en gebouwkoeling. Dit kan met bijvoorbeeld goedkope restwarmte, die ook bij stadsverwarming wordt gebruikt, zo kan hiermee in de winter verwarmd worden en in de zomer worden gekoeld. De techniek draagt bij aan sterke reductie van electiciteitsverbruik en daarmede van CO² uitstoot. Stolwijk vanWijk BV was betrokken bij de waardering maar ook bij de contractvorming.

Ondernemer Henk de Beijer:

Als ondernemer is het van groot belang dat er professionals meekijken naar de businesscase en je helpen deze op hun waarde te beoordelen. Dit voorkomt fouten die vaak gemaakt worden m.b.t. de verwachtingen. Stolwijk van Wijk heeft naar onze mening zowel Oost NV als SolabCool BV door haar kennis hierbij uitstekend geholpen en deze participatie een goede start gegeven. Natuurlijk vinden wij als ondernemers de advieskosten van belang maar ook deze zijn een uitstekende afspiegeling van de geleverde prestatie.


Delen via Social Media